Wedstrijd reglement

Door deelname aan de wedstrijd “Wenskaart communicanten en lentefeestvierders” van de nv Schoenen Torfs, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

1. De wedstrijd “Wenskaart communicanten en lentefeestvierders” (hierna genoemd als de wedstrijd) van de nv Schoenen Torfs (hierna genoemd als Schoenen Torfs) loopt vanaf vrijdag 15 februari 2019 tot en met zondag 31 maart 2019 en is toegankelijk voor elke meerderjarige. Minderjarigen mogen (wanneer de wetgeving van het land het toelaat) aan deze wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft (en indien nodig schriftelijk kan voorleggen aan Schoenen Torfs). Personeelsleden en freelance medewerkers van Schoenen Torfs en hun inwonende familieleden, kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar kunnen geen prijs winnen.

2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt door Schoenen Torfs vastgesteld.

3. Deelnemers aan deze wedstrijd maken kans op één van de twintig waardebonnen van Schoenen Torfs. Elke waardebon heeft een waarde van €75 (vijfenzeventig euro).

 • Elke Torfsbon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum.
 • Elke Torfsbon is geldig in alle Torfswinkels en in de online shop.
 • De Torfsbons zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere voordelen.
 • De Torfsbons zijn geldig op het volledige assortiment bij Schoenen Torfs.

4. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt:

 • wanneer het door de deelnemer opgegeven e-mailadres niet correct is (en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden)
 • wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;
 • wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…).

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de verschillende communicatieplatformen van Schoenen Torfs (vb. facebookpagina/twitter/website/…) kunnen vermeld worden.

5. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

6. Schoenen Torfs kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • transmissies via het Internet;
 • slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software;
 • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
 • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.


Schoenen Torfs kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Schoenen Torfs.